ข่าวสารและกิจกรรม

เครื่องจักร

รถขุดขนาดเล็ก
รถขุดสำหรับงานก่อสร้าง
รถขุดสำหรับงานเหมือง
รถขุดล้อยาง
รถเจาะ
รถตักล้อยาง
รถบด
รถบรรทุกสำหรับงานเหมือง

เร็วๆนี้

สินค้าและบริการ

ซานี่ ไทยยนต์Infinite possibilities. Endless opportunities.